چرا کارگران فصلی و غیردائم از مزایای بیمه بیکاری محرومند؟
تسنیم جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸ 3 ماه قبل

چرا کارگران فصلی و غیردائم از مزایای بیمه بیکاری محرومند؟

با توجه به اینکه طبق قانون،‌ تنها کسی می تواند از بیمه بیکاری استفاده کند که بدون میل و اراده بیکار شده باشد، تمام کارگران فصلی و غیردائم بیمه بیکاری نمی‌‌گیرند. ادامه خبربا توجه به اینکه طبق قانون،‌ تنها کسی می تواند از بیمه بیکاری استفاده کند که بدون میل و اراده بیکار شده باشد، تمام کارگران فصلی و غیردائم بیمه بیکاری نمی‌‌گیرند.ادامه خبر

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
کانال تلگرام نفت خوان ما را از طریق کانال دنبال کنید.

آخرین اخبار

پربازدید

اخبار استخدامی