استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول
استخدام دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ 7 روز قبل

استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي دزفول در نظر دارد جهت تامین کادر مراقب سلامت به صورت شرکتی صرفا جهت اشتغال در پایگاه سلامت واقع در پایگاه چهارم شکاری دستیار دندانپزشک به صورت قراردادی در سطح مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان دزفول از بین افراد ساکن در شهرستان دزفول که دارای شرایط مندرج در این آگهی می […]معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي دزفول در نظر دارد جهت تامین کادر مراقب سلامت به صورت شرکتی صرفا جهت اشتغال در پایگاه سلامت واقع در پایگاه چهارم شکاری دستیار دندانپزشک به صورت قراردادی در سطح مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان دزفول از بین افراد ساکن در شهرستان دزفول که دارای شرایط مندرج در این آگهی می باشند، تعدادی نیرو از طريق برگزاري مصاحبه و یا تلفیق آزمون کتبی/ مصاحبه بکارگیری نمايد.ادامه خبر

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
کانال تلگرام نفت خوان ما را از طریق کانال دنبال کنید.

آخرین اخبار

پربازدید

اخبار استخدامی